ОУ "Христо Ботев" с. Стожер "Но… стига ми тая награда – да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода…"

Проекти

Център за кариерно ориентиране – Добрич работи по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Консултанти от центъра бяха в ОУ „Христо Ботев“ с. Стожер, за да помогнат на учениците при избор на професия.

CAM01684

Училището  привлекателно за младите хора

В училище по проекта работят осем групи. Децата четат и драматизират приказки и пиески, занимават се с кино, рисуват, изрязват хартиени фигури, засаждат цветя, спортуват.

С грижа за всеки ученик

По проекта в училище работят четири групи.С групова и индивидуална работа, учителите се стараят да попълнят пропуските и повишат знанията на учениците, застрашени от отпадане.

План за образователни дейности по Целите на хилядолетието за развитие посредством побратимяване на училища

Глобални Цели на хилядолетието за развитие:

  1. Преодоляване на крайната бедност и глада
  2. Постигане на начално образование за всички
  3. Насърчаване равенството между жените и мъжете и овластяване на жените
  4. Намаляване на детската смъртност
  5. Подобряване здравословното състояние на майките
  6. Борба с ХИВ/СПИН, малария и други болести
  7. Осигуряване на устойчива околна среда
  8. Създаване на глобално партньорство за развитие

Всички в училище работим по този проект. Побратимихме се с класове от Италия, Франция, Камерун и Буркина Фасо. Споделяме опита с колегите;изпращаме снимки и материали. Срещаме се с колегите на семинари в София и Хасково, където присъстват представители на Италия и Камерун.

Коментарите са изключени.