ОУ "Христо Ботев" с. Стожер "Но… стига ми тая награда – да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода…"

Документи

Заповед дистанционно обучение16032020График дистанционно обучение-Стожер16032020Бюджет 2020 ОУ-с.Стожер24022020Заповед план-прием I клас 2020-2021 год. ОУ-Стожер10022020Служебна бележка записване в ОУЗаявление за записване в ОУСлужебна бележка записване в ОУЗаявление-удостоверение за ученик в ОУЗаявление за преместване в др.ОУЗаявление за записване в ОУЗаявление за дубликат свидетелствоАдминистративна услуга-изд.дубликат за завършен клас, етап и степен22012020Администр.услуга-изд.заповед за признаване или отказ на завършен клас I-VI в чужбина22012020Образователни услуги-преместване на ученици; Прием в I кл. и V кл.22012020Информация бюджет ОУ-Стожер 2019-2020 г.21112019Покана родителска среща-избор обществен съвет18112019Заповед процедура за доставка по Схема Уч.плод и мляко 2019-2020 -Стожер30092019Заповед комисия за избор на заявител по Схема Уч.плод и мляко 2019-2020 -Стожер30092019Информация прием ученици 7 кл. 2019 год.28062019Подкрепа за успех VI кл. БЕЛ ОУ-Стожер26062019Подкрепа за успе VII кл. Математика ОУ-Стожер26062019признаване клас 1-6 от чужда държава 2019 ОУ-Стожер18042019Образователни услуги 2019 ОУ-Стожер18042019Заповед утвърден план-прием I-ви клас 2019-Бюджет 1-во тримесиздаване на дубликат за завършен клас, удостоверения, свидетелства 2019 ОУ-Стожер18042019ечие 2019 ОУ-Стожер180420192020 г. ОУ-Стожер27022019БЮДЖЕТ – Заповед утвърден план-прием I-ви клас 2019-2020 г. ОУ-Стожер270220192019 ОУ-СТОЖЕР18022019БЮДЖЕТ – 2019 ОУ-СТОЖЕР18022019Рамков_учебен_планPlan-kvalifikatsia2018 – 2019

План за контролната дейност на директора на ОУ-Христо Ботев, с.Стожер -2018-2019 г.19092018

признаване клас 1-6 от чужда държава 2019 ОУ-Стожер18042019издаване на дубликат за завършен клас, удостоверения, свидетелства 2019 ОУ-Стожер18042019Образователни услуги-Преместване на ученици в общинските училища -ОУ Христо Ботев с.Стожер30012019

Информация за организация на учебния ден на ОУ-Христо Ботев, с.Стожер -2018-2019 г.20092018издаване на дубликат за завършен клас, удостоверения, свидетелства 2019 ОУ-Стожер18042019

Образователни услуги-Заявление за издаване на дубликат на свидетелство -ОУ Христо Ботев с.Стожер30012019

Образователни услуги-Издаване на дубликат на свидетелство -ОУ Христо Ботев с.Стожер30012019

Издаване на заповед за признаване или отказ на клас в училище на чужда държава30012019

Заявление отпуск и Заповед ОУ-Стожер30012019

ОУ-Стожер КТД-17.01.2019 г.30012019

Доклад СФУС- ОУ Христо Ботев с.Стожер, община Добричка – 2018 год.28012019

Правилник за дейността на ОУ-Христо Ботев, с.Стожер -2018-2019 г.19092018

Въпросник СФУС- ОУ Христо Ботев с.Стожер, община Добричка – 2018 год.28012019

Годишен план на ОУ-Христо Ботев, с.Стожер -2018-2019 г.20092018

ВПРЗ-201930012019

2016

Стратегия За Развитие на ОУ „Христо Ботев“, с. Стожер

Бюджет ОУ-Стожер

Коментарите са изключени.