ОУ "Христо Ботев" с. Стожер "Но… стига ми тая награда – да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода…"

Колектив

Пламен Тодоров
директор
Като директор на институцията от Господин Тодоров винаги можете да получите помощ и разбиране.
Парашкева Стаменова
преподавател
Госпожа Стаменова е класен ръководител на втори клас.
Галина Георгиева
преподавател
Госпожа Георгиева e класен ръководител на трети клас.
Иванка Петрова
преподавател
Госпожа Петрова e класен ръководител на четвърти  клас.
Даниела Зантин
преподавател
Госпожа Зантин e класен ръководител на първи клас.
photoNadzhie
Наджие Казакова
преподавател
Госпожа Казакова е класен ръководител на седми клас и преподавател по немски език.
Женя Величкова
преподавател
Госпожа Величкова е класен ръководител на осми клас. Тя е преподавател по математика и информатика.
Първан Пройнов
преподавател
Господин Пройнов е класен ръководител на пети клас. Преподава химия, биология и физика.
Пламен Костадинов
преподавател
Господин Костадинов е класен ръководител на шести клас и преподавател по български език и литература.
Здравко Недялков
преподавател
Господин Недялов е преподавател по история и география.
Георги Василев
преподавател
Господин Василев преподава физическа култура и спорт.
Ивелина Иванова
възпитател
Госпожица Иванова е възпитател в начален курс.
Стефка Нейкова
възпитател
Госпожица Нейкова е възпитател в начален курс.
photoAna
Леля Анче 
Леля Анче ни помага, когато сме болни
Леля Валя 
Леля Ванче
чичо Веско
Чичо Веско може всичко.

Коментарите са изключени.