ОУ "Христо Ботев" с. Стожер "Но… стига ми тая награда – да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода…"

Орисани

ОРИСАНИ  СМЕ  ДА  ЖИВЕЕМ  ТУК  –
В  ЗЕМЯТА  НА  ВОЙВОДИ  И  АПОСТОЛИ.
ОТ  НАС  ЕДИНСТВЕНО  (ОТ  НИКОЙ  ДРУГ!),
ЗАВИСИ  ОТГОВОРЪТ  НА  ВЪПРОСИТЕ!

Коментарите са изключени.