ОУ "Христо Ботев" с. Стожер "Но… стига ми тая награда – да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода…"

Трети март! 137 години жива идея за СВОБОДА

IMG_0849

Коментарите са изключени.