ОУ "Христо Ботев" с. Стожер "Но… стига ми тая награда – да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода…"

Човекът без семейство не може да живей!

Êîëàæ_1_è_5

Коментарите са изключени.