ОУ "Христо Ботев" с. Стожер "Но… стига ми тая награда – да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода…"

Жив е той жив е!

Жив е той, жив е – в нашето знаме,
Ботев е обич, песен и меч.
Дето сме ние – винаги там е,
там, дето екне българска реч.
Жив е той, жив е! Ботев живее
нашата радост, в детските дни,
там, дето родното знаме се вее,
дето звънчето звънко звъни.

АСЕН БОСЕВ

Коментарите са изключени.