ОУ "Христо Ботев" с. Стожер "Но… стига ми тая награда – да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода…"

В памет на Левски

Дяконе, Дяконе! И днес си ни нужен,
защото все още в сърцата на людете
се вихрят ледени вихрушки. Нужен ни
е твоят строг урок по човешка топлота
и вяра, по всеотдайност и безкористен
патриотизъм. Ние те благославяме,
Апостоле на свободата, а небето на
твоята България сияе над образа ти
като светъл купол на божи храм –
сега и во веки веков!

Коментарите са изключени.