ОУ "Христо Ботев" с. Стожер "Но… стига ми тая награда – да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода…"

Archive for май, 2014
Върви, народе възродени!
Върви, народе възродени!
Малките първокласници получиха първите си свидетелства
Малките първокласници получиха първите си свидетелства
спортен празник
спортен празник