ОУ "Христо Ботев" с. Стожер "Но… стига ми тая награда – да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода…"

Uncategorized
Стартира работата на ОУ“Христо Ботев“, с.Стожер, общ.Добричка по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

От 01.10.2019 год в образователната институция ОУ“Христо Ботев“ работят 5/пет/ групи за преодоляване на образователните затруднение по Български език и литература. Общо 40 /четиридесет/ ученика от I до VII клас ще надграждат пропуските при усвояването на учебното съдържание.

Орисани
Орисани

ОРИСАНИ  СМЕ  ДА  ЖИВЕЕМ  ТУК  – В  ЗЕМЯТА  НА  ВОЙВОДИ  И  АПОСТОЛИ. ОТ  НАС  ЕДИНСТВЕНО  (ОТ  НИКОЙ  ДРУГ!), ЗАВИСИ  ОТГОВОРЪТ  НА  ВЪПРОСИТЕ!

Сурва весела година
Сурва весела година
Честита Коледа!
Честита Коледа!
С математиката лесно всеки може да лети!
С математиката лесно всеки може да лети!
О, будители,народни!
О, будители,народни!
БОТЕВЦИ СМЕ И В СЪРЦА СИ НОСИМ НА БЪЛГАРИНА СВЕТЛИЯ ЗАВЕТ.
 БОТЕВЦИ  СМЕ  И  В  СЪРЦА  СИ  НОСИМ НА  БЪЛГАРИНА  СВЕТЛИЯ  ЗАВЕТ.
Ако днес всяко дете се усмихне, то земята ще стане слънце!
Ако днес всяко дете се усмихне, то земята ще стане слънце!
На екскурзия във Варна
На екскурзия във Варна
Сбогом първи клас! Здравей, лято!
Сбогом първи клас! Здравей, лято!
Братските народи с букви кой дари? Кирил и Методий – братята добри. Днес венци им вие цялата страна. С гордост славим ние тези имена.
Братските народи с букви кой дари? Кирил и Методий - братята добри. Днес венци им вие цялата страна. С гордост славим ние тези имена.
Ден на Европа
Ден на Европа
Всички букви знаем…
Всички букви знаем...
ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ!
ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ!
Всички майки са добри, ала най-добра е мама!
Всички майки са добри, ала най-добра е мама!
Трети март! 137 години жива идея за СВОБОДА
Трети март! 137 години жива идея за СВОБОДА
КОЛЕДА!
КОЛЕДА!
МАТЕМАТИКА – УРА!
МАТЕМАТИКА - УРА!
Човекът без семейство не може да живей!
Човекът без семейство не може да живей!
Здравей, първи клас!
Здравей, първи клас!
Върви, народе възродени!
Върви, народе възродени!
Малките първокласници получиха първите си свидетелства
Малките първокласници получиха първите си свидетелства
спортен празник
спортен празник
Посетихме Шабленско и Дуранкулашко езера и наблюдавахме пернатите представители
Посетихме Шабленско и Дуранкулашко езера и наблюдавахме пернатите представители