ОУ "Христо Ботев" с. Стожер "Но… стига ми тая награда – да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода…"

Стартира работата на ОУ"Христо Ботев", с.Стожер, общ.Добричка по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Стартира работата на ОУ“Христо Ботев“, с.Стожер, общ.Добричка по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

От 01.10.2019 год в образователната институция ОУ“Христо Ботев“ работят 5/пет/ групи за преодоляване на образователните затруднение по Български език и литература. Общо 40 /четиридесет/ ученика от I до VII клас ще надграждат пропуските при усвояването на учебното съдържание.

Орисани

Орисани

ОРИСАНИ  СМЕ  ДА  ЖИВЕЕМ  ТУК  – В  ЗЕМЯТА  НА  ВОЙВОДИ  И  АПОСТОЛИ. ОТ  НАС  ЕДИНСТВЕНО  (ОТ  НИКОЙ  ДРУГ!), ЗАВИСИ  ОТГОВОРЪТ  НА  ВЪПРОСИТЕ!

Стартира работата на ОУ“Христо Ботев“, с.Стожер, общ.Добричка по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

От 01.10.2019 год в образователната институция ОУ“Христо Ботев“ работят 5/пет/ групи за преодоляване на образователните затруднение по Български език и литература. Общо 40 /четиридесет/ ученика от I до VII клас ще надграждат пропуските при усвояването на учебното съдържание.

Орисани
Орисани

ОРИСАНИ  СМЕ  ДА  ЖИВЕЕМ  ТУК  – В  ЗЕМЯТА  НА  ВОЙВОДИ  И  АПОСТОЛИ. ОТ  НАС  ЕДИНСТВЕНО  (ОТ  НИКОЙ  ДРУГ!), ЗАВИСИ  ОТГОВОРЪТ  НА  ВЪПРОСИТЕ!

Сурва весела година
Сурва весела година
Честита Коледа!
Честита Коледа!
С математиката лесно всеки може да лети!
С математиката лесно всеки може да лети!
О, будители,народни!
О, будители,народни!
БОТЕВЦИ СМЕ И В СЪРЦА СИ НОСИМ НА БЪЛГАРИНА СВЕТЛИЯ ЗАВЕТ.
 БОТЕВЦИ  СМЕ  И  В  СЪРЦА  СИ  НОСИМ НА  БЪЛГАРИНА  СВЕТЛИЯ  ЗАВЕТ.
Ако днес всяко дете се усмихне, то земята ще стане слънце!
Ако днес всяко дете се усмихне, то земята ще стане слънце!
На екскурзия във Варна
На екскурзия във Варна
Сбогом първи клас! Здравей, лято!
Сбогом първи клас! Здравей, лято!